Бүртгүүлэгчийн хэсэг

Бүртгэлийн дугаараа оруулан ШАЛГАХ –г дарна уу

* Боловсролын үнэлгээний төвийн http://www.eec.mn сайтруу нэвтэрдэг код
* Бүртгэлийн системд бүртгүүлсэн и-мэйл хаяг