БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

2020.04.01 - 2020.07.08-ны хооронд элсэлтийн бүртгэл явагдана.
Бүртгүүлэх


ЭЛСЭГЧ ТА БҮХНИЙГ ДАРААХ ХӨТӨЛБӨРҮҮДЭЭС СОНГОН
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Банкны менежмент
 • Санхүүгийн менежмент
 • Логистик менежмент
 • Инженер эдийн засаг
 • Програм хангамж
 • Мэдээллийн систем
 • График дизайн
 • Компьютерийн сүлжээ
 • Гадаад хэлний орчуулагч (Англи хэл)
МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

АЛСЫН ХАРАА

ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН СУРГАЛТ-СУДАЛГААНЫ ИХ СУРГУУЛЬ БОЛОХ.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ, ДЭЛХИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГАД НИЙЦСЭН БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ, ОЮУНЛАГ ЧАДВАРЛАГ СУДЛААЧ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭНЭ.

УРИА

“БИД МЭДЛЭГЭЭР БАЯЛГИЙГ БҮТЭЭНЭ”

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

 • ЧАНАРТАЙ СУРГАЛТ
 • ЧАДВАРЛАГ МЭРГЭЖИЛТЭН
 • ЁС ЗҮЙ, ХАРИУЦЛАГА
 • ОЮУНЛАГ, ХҮНЛЭГ, НЭГДМЭЛ БАЙДАЛ