БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

2019.06.17 - 2019.07.05-ны хооронд явагдана.

Бүртгүүлэх


ЭЛСЭГЧ ТА БҮХНИЙГ ДАРААХ ХӨТӨЛБӨРҮҮДЭЭС СОНГОН
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Банкны менежмент
 • Санхүүгийн менежмент
 • Логистик менежмент
 • Инженер эдийн засаг
 • Програм хангамж
 • Мэдээллийн систем
 • График дизайн
 • Компьютерийн сүлжээ
 • Гадаад хэлний орчуулагч (Англи хэл)
МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

АЛСЫН ХАРАА

ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГТ ХҮРСЭН СУДАЛГАА-СУРГАЛТЫН ИХ СУРГУУЛЬ БОЛОХ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТАД НИЙЦСЭН БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ, ХӨРВӨХ ЧАДВАРТАЙ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭНЭ.

УРИА

“БИД МЭДЛЭГЭЭР БАЯЛГИЙГ БҮТЭЭНЭ”

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

 • ЧАНАРТАЙ СУРГАЛТ
 • ЧАДВАРЛАГ МЭРГЭЖИЛТЭН
 • ЁС ЗҮЙ, ХАРИУЦЛАГА
 • ОЮУНЛАГ, ХҮНЛЭГ, НЭГДМЭЛ БАЙДАЛ