ЭЛСЭГЧ ТА БҮХНИЙГ ДАРААХ ХӨТӨЛБӨРҮҮДЭЭС СОНГОН МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

2020.04.10 - 2020.07.10-ны хооронд элсэлтийн бүртгэл явагдана.
Бүртгүүлэх
Мандах их сургуулийн БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 2020 - 2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БҮЛГҮҮД
Бүлэг Мэргэжлийн чиглэл Элсэлтийн ерөнхий шалгалт Босго оноо
Шалгалт 1 Шалгалт 2
I Нягтлан бодох бүртгэл
 • Математик 410

 • Гадаад хэл 410
 • Нийгмийн тухай мэдлэг 410

 • II Санхүүгийн менежмент
 • Математик 410

 • Гадаад хэл 410
 • Нийгмийн тухай мэдлэг 410

 • III Банкны менежмент
 • Математик 410

 • Гадаад хэл 410
 • Нийгмийн тухай мэдлэг 410

 • IV Бизнесийн удирдлага
 • Математик 410

 • Гадаад хэл 410
 • Нийгмийн тухай мэдлэг 410

 • V Инженер эдийн засаг
 • Математик 410
 • Физик 410

 • Нийгмийн тухай мэдлэг 410
 • Гадаад хэл 410
 • Монгол хэл 410

 • VI Инженер механик
 • Математик 410
 • Физик 410

 • Нийгмийн тухай мэдлэг 410
 • Гадаад хэл 410
 • Монгол хэл 410

 • VII Цахилгааны инженер
 • Математик 410
 • Физик 410

 • Нийгмийн тухай мэдлэг 410
 • Гадаад хэл 410
 • Монгол хэл 410

 • VIII Логистик менежмент
 • Математик 410

 • Гадаад хэл 410
 • Нийгмийн тухай мэдлэг 410
 • Монгол хэл 410

 • IX Маркетингийн менежмент
 • Математик 410

 • Гадаад хэл 410
 • Нийгмийн тухай мэдлэг 410
 • Монгол хэл 410

 • X Программ хангамж
 • Математик 410
 • Физик 410

 • Гадаад хэл 410
 • Нийгмийн тухай мэдлэг 410
 • Монгол хэл 410

 • XI Мэдээллийн систем
 • Математик 410
 • Физик 410

 • Гадаад хэл 410
 • Нийгмийн тухай мэдлэг 410
 • Монгол хэл 410

 • XII Компьютерийн сүлжээ
 • Математик 410
 • Физик 410

 • Гадаад хэл 410
 • Нийгмийн тухай мэдлэг 410
 • Монгол хэл 410

 • XIII График дизайн
 • Математик 410
 • Физик 410

 • Гадаад хэл 410
 • Нийгмийн тухай мэдлэг 410
 • Ур чадвар

 • XIV Гадаад хэлний орчуулагч (Англи хэл)
 • Гадаад хэл 410

 • Монгол хэл 410
 • Нийгмийн тухай мэдлэг 410