ЭЛСЭГЧ ТА БҮХНИЙГ ДАРААХ ХӨТӨЛБӨРҮҮДЭЭС СОНГОН МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

2019.06.17 - 2019.07.05-ны хооронд явагдана.

Бүртгүүлэх
Мандах их сургуулийн БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 2019 - 2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БҮЛГҮҮД
Бүлэг Мэргэжлийн чиглэл Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
Шалгалт 1 Шалгалт 2
I Нягтлан бодох бүртгэл
 • Математик

 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

 • II Санхүүгийн менежмент
  Банкны менежмент
 • Математик

 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

 • III Инженер-эдийн засаг
  Логистик менежмент
 • Математик
 • Физик

 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Монгол хэл

 • IV Програм хангамж
  Мэдээллийн систем
  Компьютерын сүлжээ
 • Математик
 • Физик

 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Монгол хэл

 • V График дизайн
 • Математик
 • Физик

 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Ур чадвар

 • VI Гадаад хэлний орчуулагч (Англи хэл)
 • Гадаад хэл

 • Монгол хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг