МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

Элсэлтийн цахим бүртгэлийн систем

Бакалавр

Өдрийн хөтөлбөрийн бүртгэл


ЕБС төгсөгчдөд зориулав
Бүртгүүлэх

Магистр

Хөтөлбөрийн бүртгэлБүртгүүлэх

Доктор

Хөтөлбөрийн бүртгэлБүртгүүлэх

Бакалавр

Эчнээ хөтөлбөрийн бүртгэл


Дээд боловсролтой иргэдэд зориулав
Бүртгүүлэх