МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

Элсэлтийн цахим бүртгэлийн систем

Бакалавр

Өдрийн хөтөлбөрийн бүртгэл


ЕБС төгсөгчдөд зориулав
Бүртгүүлэх

Магистр

Хөтөлбөрийн бүртгэлБүртгүүлэх

Доктор

Хөтөлбөрийн бүртгэлТун удахгүй

Бакалавр

Эчнээ хөтөлбөрийн бүртгэл


Дээд боловсролтой иргэдэд зориулав
Бүртгүүлэх