Нягтлан бодох бүртгэлийн эчнээ хөтөлбөр

ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА: 2022.12.14 - 2023.01.08-н хүртэл бүртгэнэ.
Бүртгүүлэх >>

АЛСЫН ХАРАА

ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН СУРГАЛТ-СУДАЛГААНЫ ИХ СУРГУУЛЬ БОЛОХ.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ, ДЭЛХИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГАД НИЙЦСЭН БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ, ОЮУНЛАГ ЧАДВАРЛАГ СУДЛААЧ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭНЭ.

УРИА

“БИД МЭДЛЭГЭЭР БАЯЛГИЙГ БҮТЭЭНЭ”

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

  • ЧАНАРТАЙ СУРГАЛТ
  • ЧАДВАРЛАГ МЭРГЭЖИЛТЭН
  • ЁС ЗҮЙ, ХАРИУЦЛАГА
  • ОЮУНЛАГ, ХҮНЛЭГ, НЭГДМЭЛ БАЙДАЛ