Элсэлтийн талаарх мэдээллийг дараах хаягаар авна уу.

  • Утас: 70181903, 70185949, 70185950, 70185954
  • Эчнээ хөтөлбөр: 99171369, 88812421, 90004140
  • Магистрын хөтөлбөр: 99171369, 88812421, 90004140
  • E-mail: info@mandakh.edu.mn
Нягтлан бодох бүртгэлийн эчнээ хөтөлбөрийн бүртгэл 2023.01.08-н хүртэл бүртгэнэ.
  • Цахим хэлбэрээр өргөдөл бөглөх
  • Бүртгэлийн хураамж 15000 төгрөг