Элсэлтийн талаарх мэдээллийг дараах хаягаар авна уу.

  • Утас: 70181903, 70185949, 70185950, 70185954
  • Мобайл: 90004140, 89005228, 89038777, 88050994
  • E-mail: info@mandakh.edu.mn
Нягтлан бодох бүртгэлийн эчнээ хөтөлбөрийн бүртгэл 2021.06.21-ны 18:00 цаг хүртэл бүртгэнэ.
  • Цахим хэлбэрээр өргөдөл бөглөх
  • Бүртгэлийн хураамж 15000 төгрөг