Бакалаврын эчнээ хөтөлбөр

ID Бүлэг Хөтөлбөрийн Суралцах хэлбэр Шалгалт өгөх чиглэл
Индекс Нэр
7 I D041101 Нягтлан бодох бүртгэл (эчнээ, танхим) Танхим эдийн засаг, нийгмийн тухай мэдлэг, англи хэл
8 II D041101 Нягтлан бодох бүртгэл (эчнээ, цахим) Цахим эдийн засаг, нийгмийн тухай мэдлэг, англи хэл
9 III D041201 Санхүүгийн менежмент Танхим эдийн засаг, нийгмийн тухай мэдлэг, англи хэл
10 IV D041308 Бизнесийн удирдлага Танхим эдийн засаг, нийгмийн тухай мэдлэг, англи хэл
Элсэгчдэд тавигдах шаардлага
  1. Мандах Их Сургуулийн эчнээ хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь их, дээд сургуулийг бакалаврын зэрэгтэй төгссөн байна.
  2. Бүртгүүлэгч нь цахим бүртгэлийн системд холбоо барих имэйл хаяг, утасны дугаараа үнэн зөв оруулна.
  3. Бүртгэлийн хураамж 15000 төгрөг төлсөнөөр таны бүртгэл баталгаажна.
  4. Бүртгүүлэгч нь Мандах Их Сургуулийн үйл ажиллагаанаас үл хамааран элсэлтийн шалгалт өгөөгүй бол элсэлтийн хураамжийг буцааж олгохгүй.
  5. Шаардлага хангасан бүртгүүлэгчдээс 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ны 18:00 цагаас эдийн засаг, нийгмийн тухай мэдлэг болон англи хэлний шалгалт авна.
  6. Бүртгүүлэгчдэд цахим шалгалтын системд нэвтрэх нэр, нууц үгийг цахим системд бүртгүүлсэн имэйл хаягаар мэдээлнэ.
  7. Шалгаруулалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдийн жагсаалтыг сургуулийн вэб сайт /www.mandakh.edu.mn/-д нийтлэх ба бүртгүүлэгчдийн имэйл хаяг эсвэл утсаар холбогдож мэдээлнэ.
Эчнээ хөтөлбөрөөр элсэн суралцагчдад зориулсан уралдаан тэмцээнүүд
  1. Эчнээ хөтөлбөрийн нэрэмжит спорт наадам
  2. НББ-ийн онлайн олимпиад